បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា

No posts to display

APLICATIONS

រោគសញ្ញាទាំង៦ បង្ហាញ​ថា​​ជំងឺ​មហារីក​ ប្រហែលជាកំពុង​ចាប់​ ផ្ដើម​លូតលាស់នៅរាងកាយ មនុស្សស្ទើរតែ៩០%!

វាពិតជាល្អណាស់ប្រសិន បើយើងមានប្រព័ន្ ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងខ្លួន ដូចនេះនៅពេលមាន ជំងឺមហារីកដែលវាចង់ មកកកើតក្នុងខ្លួននោះ វានឹងលោតជាសញ្ញា ឲ្យអ្នកបានដឹងមុន។ ផ្ទុយទៅវិញ យើងពិតជាមិនអាចដឹង បានឡើយថាក្នុងខ្លួនយើង អាចនឹងមានជំងឺមហារីកមែននោះ។ ដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យវា កាន់តែហួសពេល អ្នកត្រូវចេះសង្កេតមើលអា ការៈដោយខ្លួនឯងដូចជា៖ ១) ដុំពក រឹង៖ ដុំពក រឹងនេះក៏អាចជារោគ សញ្ញាមួយដែលបង្ហាញ ថាអ្នកអាចមាន ជំងឺមហារីកផងដែរ។ ដូចនេះអ្នកត្រូវស្ទាប...

HOT NEWS