កម្សាន្ត

កម្សាន្ត

No posts to display

APLICATIONS

សូមប្រយ័ត្នជួយស៊ែរបន្តផង! អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ជ្រូក ក្រែងព្រូនចូលក្នុងភ្នែក និងខួរក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួន! (មានវីដេអូ)

សូមប្រយ័ត្នជួយស៊ែរបន្តផង! អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ជ្រូក ក្រែងព្រូនចូលក្នុងភ្នែក និងខួរក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួន!មនុស្ស ជាច្រើន គឺ កំពុង បរិភោគ អាហារ ដូចៗ គ្នា រៀងរាល់ថ្ងៃ ដែល មិនល្អ ដល់ សុខភាព ។ ពួកគេ មិនបាន ប្រុងប្រយ័ត្ន ការបរិភោគ អាហារ ដូចជា សាច់ជ្រូក...

This photo means a lot.

HOT NEWS