ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងនូវមេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូ ជាឯកសារជំនួយស្មារតីដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។

ឯកសារនេះគ្រាន់តែជាជំនួយដល់សិស្សានុសិស្ស ប៉ុន្តែមិនមែនជាឯកសារពេញលេញ សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី១២ទាំងមូលទេ ។

ទាញយកឯកសារទម្រង់ PDF:

SHARE