ដេននី ក្វាន់ ក្ដៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ បានឃើញព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយ ពីនាងដោយដាក់ចំណងជើងថា៖ «គេស្រាតបានលុយបានល្បី តែមានដានីស្រាតហើយស៊យទីក្រុងប៉ុស្ដិ៍»។

ភ្លាមនោះនាងក៏បានប្រតិកម្មតប តាមហ្វេសប៊ុករបស់នាងទៅវិញថា៖ «អាចុយម្រាយពត័រមាននេះទំនេរខ្លាំងមែន? ហែងចង់អោយគេចូលមើលពត័រ មានហែងបែរយកអញមកលាបពណ៌😡😡😡 ហេតុអី ចូលចិត្តបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បី ប្រយោជន៍ខ្លួនឯង មិចមិនរៀននយកគំរូពីសារ ពត័រមានគេដទៃផង គេចុះគឺមានវិជ្ជាជីវះក្នុងខ្លួនណាស់ មិនដូចអាចុយម្រាយហែងទេ🤜🤜🤜»

បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មតបពី ដេននី ក្វាន់ យើងឃើញថា ព័ត៌មានមួយនោះបានលុបទៅវិញហើយ ទើបធ្វើអោយយើងមិនអាចដឹង ពីអត្ថន័យខាងក្នុងបានឡើយ ។

SHARE