មានតែមនុស្សធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាវាឈឺចាប់ពើតផ្សាប៉ុណ្ណា !!! សូម្បីតែកំពុងហូបបាយ នឹកឃើញដល់រឿងពីមុនរវាងបងនិងអូន ក៏ទឹកភ្នែកហូរស្រក់ចូលបាយដោយមិនដឹងខ្លួនដែរ…។ បើវាជារឿងដែលអ្នកជួបផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីឃើញសារនេះហើយ អ្នកពិតជាទន់ដៃទន់ជើង​

ហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនមិនខាន តើអ្នកណាទប់ទឹកភ្នែកបានទៅ បើមនុស្សស្រលាញ់គ្នា៥ឆ្នាំហើយ បែជាអូនរៀបការចោលបងអញ្ជឹងនោះ ?? មានរាយលានពាក្យដែលនិយាយមិនចេញទេ ពេលដែលជួបរឿងបែបនេះ….!!! មនុស្សអាចក្លាយទៅជាឆ្កួតព្រោះរឿងនេះ !!! បើមិននៅជាមួយគេរហូតផង តើប្រឹងមកបង្កើតស្នេហាជាមួយគេធ្វើអ្វី ??? ចូលមើលព័ត៌មានលំអិត និងរូបភាពសារទាំងអស់ក្នុងវេបសាយ ៖


SHARE