រកបានហើយសម្រាប់លោកអ្នក ដែលជួបប្រទះបញ្ហាជំងឺស្លាប់មួយចម្ហៀងខ្លួន ដែលជំងឺនេះ ពិបាកព្យាបាលណាស់ ឥឡូវសាកល្បងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំខ្មែរ តាមរូបមន្តថ្នាំបុរាណ្យខ្មែរ ដែលបន្សល់ទុកពីបុរាណ្យម្តងមើល។
គ្រឿងផ្សំរួមមាន៖ មើមពន្លៃ១គីឡូក្រាម មើមរំដេងកន្លះគីឡូក្រាម មើមខ្ញីកន្លះគីឡូក្រាម។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលបានគ្រឿងផ្សំគ្រប់មុខអស់ហើយ សូមលោកអ្នកបុកវាអោយម៉ត់ ហើយយកទៅលាយជាមួយស្រាស អោយបានខាប់ល្មម ដើម្បីលាបនៅកន្លែងដែលពិការ ឬស្លាប់នោះ ជារាងរាល់ថ្ងៃ។ សូមអានវិធីប្រើបន្ថែមខាងក្រោម៖

បន្ទាប់មកប្រហែលជា១សប្តាហ៍ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផល តែកុំទាន់អាលឈប់ សូមបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់ កន្លះខែរយ៉ាងតិច។ វាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប្រសិនបើ លោកអ្នកទើបតែនិងមានបញ្ហានេះ។អស់បារម្ភរឿងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន ពិកាដៃជើង សសៃរួញទៀតហើយជាមួយនឹងមើមពន្លៃ រំដេង ខ្ញី សូមជួយចែករំលែកផង !


SHARE