កាលពីពីម្យិលមិញនេះស្រីស្អាតម្នាក់បានផុសចូលទៅក្នុង Account Facebook របស់ខ្លួនដោយបានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សប្រុសដែលជាប់ ចាប់ពីនិទ្ទេសAដល់E ដែលទើបនឹងប្រលងជាប់បាក់ឌុបថ្មីៗថា៖

ដោយនាងបានផុសថា MiGo GiGi” កុំភ្លេចអ្នកដែលជាប់ សម្រាប់តែនិស្សិតប្រុសៗ ខ្ញុំចែកជូននៅសាច់ស្រស់ គ្រប់ៗគ្នា ចាប់ពី និទ្ទេស A-E”

ព្រឹកនេះនឹង ផ្តល់រង្វាន់ជូនសម្រាប់និស្សិតដែលប្រលងជាប់ (ថ្នាក់ទី១២) នៅសាច់ស្រស់នឹង អាកោខ្ទិះ សម្រាប់សិស្សៗ ដែលរស់នៅរាជធានាភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ចែកជូនសម្រាប់និស្សិតពីខេត្តសិន
បញ្ជាក់ សម្រាប់និស្សិតបុរស (ពេលមកទទួលរង្វាន់សូមភ្ជាប់និងកាតដែលប្រលងនៅឆ្នាំនឹង)Inbox

អ្នកជាប់បាន ម្នាក់មួយផ្លាប់ ១ថ្ងៃចែកអោយ ១០០ នាក់ប៉ុណ្នោះចែកជូនរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់និស្សិត

រង្វាន់និទ្ទេស ទាំង ៦ មានដូចខាងក្រោម :+ អ្នកបាន និទ្ទេស A អាចថើបបានគ្រប់កន្លែង 😍😍+ អ្នកបាន និទ្ទេស B អាចអង្អែលក្បាល និង ប៉ះដៃជើងបាន ☺️☺️ + អ្នកបាន និទ្ទេស C អាចប៉ះដើមទ្រូង បាន 😱😱 + អ្នកបាន និទ្ទេស D អាចថើបបាន 😒😒 + អ្នកបាន និទ្ទេស E អាចហិតក្លិន តែមិនអាចប៉ះបាន 😡😡 + រីឯអ្នកបាន F អាចភ្លក់បានគ្រប់កន្លែង 😝😝😝❤️
ពីសាស្ត្រាចារ្យ : ម៉ៃ សុគន្ធ មកពីសកលវិទ្យាល័យ Ring Ding Dong ស្ថិតក្នុងខណ្ឌ រិះគន់ , សង្កាត់ ទើសគេ , រាជធានីកូពី ☺️☺️☺️☺️

SHARE