តោះសុំបងៗហ្វេនៗខ្ញុំអានតិចមើល ខ្ញុំមិនចង់ផុសម្ដងហើយៗម្ដងទៀតទេវាមិនសំ បងៗមួយចំនួនដែលបុិនរិះគន់ខ្ញុំតើបងៗជាប្រុសហ៊ានឡើងប្រកួតMMAដូចខ្ញុំជានារីអត់ ខ្ញុំខំប្រឹងវៃចង់ងាប់ហើយ ហើយគេជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ដល់ទៅពីខ្ញុំខំតស៊ូមិនអោយចាញ់សន្លប់សុខចិត្តចាញ់ដោយពន្ទុនៅថានឹងរិះគន់ទៀតតើអ្នកដែលថានឹងសប្បាយណាស់មែនទេ ពេលខ្ញុំឈ្នះអ៊ូកញ្ជៀវទះដៃអបអរ តែដល់ពេលខ្ញុំចាញ់វិញថានឹងរិះគន់រហូតនេះរឺចរិកខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សុំទោសណាខ្ញុំមិនមែនឡើងទៅច្រៀងរឺរាំលេងទេគឺឡើងប្រកួតស្លាប់រស់លោក
#ខ្ញំសុំទោសណាបងៗខ្ញុំថាអ្នកមួយចំនួនទេ
#ជួយLikeនឹងcomហើយshareផងណា
នេះបើយោងតាមគណនី របស់កញ្ញា Jee Nut Boxer បានប្រាប់ថា គាត់ត្រូវបានគេរិះគន់គាត់ មិនគិតសរសើរគាត់ទេ៖


SHARE