កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះក្នុង Facebook របស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ អាត់ ខែម គាត់បានបង្ហោះរូបភាពដែលគួរឲ្យប្រុសប្រយ័ត្នបំផុត គឺចាប់បានក្រពើមួយក្បាល ដែលក្រពើមួយនេះអាចរួចមកពីប្រទេសថៃ ដោយក្នុងនោះមានអ្នក comment មានឈ្មោះ Saravut Kaeovasna ក្នុង Facebook របស់បងខាងលើថា៖ “ខាងថៃរួចប្រហែលជាជាង200ក្បាល តែគេអត់ផ្សាយព័ត៌មានតេ ព្រោះគេខ្លាចប្រជាជនគេមានការភ័យខ្លាច ហើយក្រពើនោះអាចមកខ្មែរចំនួនពាក់កណ្ដាល”


SHARE