យោងតាមគណនីហ្វេសបុករបស់បងប្រុសឈ្មោះKeo Brakord បានសរសេរបែបនិយាយលេង ថា៖ វាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលចៅៗបានស៊ីការយាយ .ជឿរអត់ថាយាយខ្ញុំអាយុ 57ឆ្នាំ ( គេហៅក្រមុំចាស់ )ហើយគាត់ទឹមតែរៀបការ ជាមួយលោកតាអាយុ60ឆ្នាំ ដូច្នេះហើយខ្ញុំលេងព្រួយថាខ្ញុំចូលសារមន្ទីទៀតហើយ . ចាំរញុំអាយុ60 ឆ្នាំចាំខ្ញុំ យកប្រពន្ធក៏មិនទាន់ហួលពេលដែរ៕


SHARE