គូរស្នេហ៍មួយគូរ បានបង្ហោះសារមួយដែល ពួកគេបានស្គាលគ្នាតាមរយៈការលេងហ្វេសប៊ុក ហើយពួកគេចាប់ផ្តើមឆាតលេងជាមួយគ្នាធម្មតា តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះ ពួកគេក៏ចាប់ផ្តើមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក រហូតក្លាយជាមនុស្សដែលស្រលាញ់គ្នា ។ ក្នុងនោះដែលគូរស្នេហ៍ទាំងពីរនេះ នៅមិនទាន់ជាក្លាយស្នេហាពេញលេញ ស្នេហាដែលពេញលេញនឹងការលះបង់នោះ ពួកគេក៏បានចាប់ដៃគ្នា គឺក្លាយជាគូរដណ្តឹងនឹងគ្នា នេះបានហៅថា សេចក្តីសេ្នហាពិតប្រាកដ ។

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះ បានសរេសេរថា នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្នេហាតាមហ្វេសប៊ុក វាក៏ក្លាយជាការពិតដែរ ដោយប្តូរពីអ្នកដទៃមកជា មិត្ត ប្តូរពីរមិត្ត មកជាសង្សារ ប្តូរពីសង្សារមក ជាគូរដណ្តឹង

មិនដែរគិតថាមានថ្ងៃនេះ ហើយក៏អរគុណអ្នកមានគុណទាំងបួនដែរបើមិនមានគាត់ក៏យើងមិនមានថ្ងៃនឹងដែរ ស្ដាយណាស់ដែរយើងទាំងពីរមិនបានចូលរួម ព្រោះតែការងា🤝 Sokchan Sroy មនុស្សដំបូងមនុស្សចុងក្រោយ😘


SHARE