មិនសរសើរមិនបាន… ធ្លាប់តែឃើញបរទេសកាត់តVideo ឡូយម៉ាកប់ តោះមើលស្នាដៃកូនខ្មែរម្តងមើល!

លោក Zach King ជាកំពូលអ្នកកាត់តVideoដ៏ស្ទាត់ជំនាញដែលលោកអ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ស្គាល់ស្នាដៃគាត់។

ថ្មីៗនេះ មានកូនខ្មែរម្នាក់ម្ចាស់គណនីFacebookឈ្មោះBunnet Song បានបង្ហោះស្នាដៃកាត់តVideរបស់ខ្លួន ដែលឡូយមិនចាញ់​លោក Zach King ប៉ុន្មានទេ។

លោក Zach King

យុវជន Bunnet Song

តោះចុចមើលទាំងអស់គ្នា

ប្រភព៖ Bunnet Song

SHARE