មិនចាំបាច់ពិនិត្យDNAទេ គ្រាន់តែឃើញរូបថតកូន និងឪពុក/ម្តាយ ដឹងបាត់ទៅហើយ
ថ្វីដ្បិតតែកូនប្រសូតពីផ្ទៃម្តាយមែន តែពេលខ្លះកូនមានមុខមាត់មិនដូចឪពុកម្តាយទាំងស្រុងនោះទេ កូនខ្លះមានមុខមាត់ខុសស្រលះពីឪពុកម្តាយក៏មាន ប្រសិនបើបើកគ្នាតាំងពីតួច ចង់ដឹងថាជាឪពុកម្តាយ ឬកូននឹងគ្នា ត្រូវពិនិត្យDNAទើបដឹង តែបើមើលរូបថតខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងបើកភ្នែកធំៗ​ព្រោះកូនមានមុខមាត់ដូចឪពុកម្តាមបេះបិទ ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ៖

១.ឪពុក និងកូនប្រុស

២. ម្តាយ និងកូនស្រី

៣.ឪពុកទទួលមរណភាពតាំងពីកូនប្រុសអាយុ ៤ឆ្នាំ ពេលកូនប្រុសធំឡើងអ្នកជិតខាង ចេះតែច្រលំថាជាឪពុក

៤.ឪពុក និងកូនស្រី

៥.ឪពុក និងកូន​ស្ថិតក្នុងវ័យ ២០ឆ្នាំដូចគ្នា

៦.ឪពុក និងកូនប្រុស

៧. ឪពុក និងកូនប្រុស ក្នុងវ័យដូចគ្នា និងពាក់អាវដូចគ្នា

៨.ឪពុក និងកូនស្រី

៩.ម្តាយ និងកូនស្រី

១០.ឪពុកក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦ និងកូនប្រុសក្នុងឆ្នាំ ២០១២

ប្រភព៖ boredpanda

SHARE