ស្ត្រីភាគច្រើនជួបប្រទះការឈឺចាប់ពេលមករដូវ។ ទោះបីជាអ្នកមិនអាចចៀសវាបានក៏ដោយ ក៏មិនមែនទាំងស្រុងនោះ ដែរ មិត្តៗនារី អាចអនុត្តតាមការណែនាំខាងក្រោម ដើម្បីកាត់ បន្ថយ ឬក៏ បំបាត់ទាំងស្រុងនូវការឈឺចាប់ នេះ បាន!

1. កុំញ៉ាំអាហារខុសទំនងនៅពេលយប់
2. ផ្អាកការរួមភេទសិន
3. គេងអោយបានច្រើន
4. កុំមើលរឿងកំសត់ រឺអានសៀវភៅ
5. កុំធ្វើការហាត់ប្រាណ
6. កុំធ្វើការតមអាហារ
7. ទឹកដោះគោ រឺ Cappuccino មិនគួរផឹកនៅក្នុងអំឡុងពេលមករដូវទេ
8. ផ្លាស់ប្តូរសំលីអោយបានញឹកញាប់។ សំលីចាស់ធ្វើអោយអ្នកធុំក្លិនស្អុយ

SHARE