ខេត្តក្រចេះ៖ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅកាំពី ខេត្តក្រចេះ មូលហេតុមកពីអាវ ដៃវែង ធ្លាក់ចូលកាំម៉ូតូ បណ្តាលអោយទាញ កូនស្រីម្នាក់នេះ ចូលកាំម៉ូតូភ្លាម បាក់ដៃម្ខាងភ្លាមៗ។
សំណាងក្មេងស្រីមិនគ្រោះថ្នាក់បានអ្នកភូមិ បានជួយក្មេងស្រីនេះដោយសុវត្ថិភាពហេីយ សូមប្រយត្ន័ក្នុងការធ្វើតំណើរទៅវត្តរដូវភ្ឌុំបិណ្ឌ។


ប្រភព៖ news.phnompenhthmei.com

SHARE