រុក្ខជាតិ៖ ព្រីងដោះក្របី​ / Syzygium cumini (l.) Skeels

ព្យាបាលជំងឺ/ Illness ៖

ទឹកនោមផ្អែម / Diabetes
ធា្លក់ស / Vaginal discharge
រាកមួល​ / Diarrhea
ចុះក្អួត / Vomiting
រោគសើស្បែក / Dermatology
លាងរបួស / Wound cleaning
ឈាមច្រមុះ / Nose bleeding
*អត្ថបទ និងរូបភាពជំនួយដោយ អ៊ាង សុផល្លែត*

By Eang Sophalleth (www.eangsophalleth.com)

Facebook.com/SOPHALLETH

ផ្នែកប្រើប្រាស់/ Usage parts៖

ស្លឹក/ leaves
សំបក/ bark
ដើម/ stalk
គ្រាប់/seed។

ការប្រើប្រាស់/ Usage៖

ស្លឹក ​ដើម សំបក៖ ប្រើជាថ្នាំទឹកនោមផ្អែម​ ទប់រាក
Leaves, stalk and bark used for diabetes and diarrhea treatment.
ស្លឹក៖ ឃាត់ឈាមច្រមុះ លាងរបួស បុកយកទឹកលាបរោគសើស្បែក
Leaves used for freezing nose-bleeding, cleaning wounds, and curing dermatology (crushing leaves and filature its liquid to apply on skin​).
គ្រាប់៖ ដាំទឹក ឬបុកឱ្យម៉ដ្ឋទទួលទាន ព្យាបាលរោគទឹកនោមផ្អែម រាកមួល រាក ចុះក្អួត
Seed: boiling or crushing it well​ to drink for curing diabetes, diarrhea, and vomiting.
សំបកដើម៖ ព្យាបាលរាក​ ដាំលាងរបួស​ និងធ្លាក់ស។
Bark: boiling to drink to cure diarrhea, clean wounds, and vaginal discharge.

វិធីធ្វើ/ Dosage៖

គ្រាប់បុកជាម្សៅ ប្រើ ១-២ ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ
Seeds (crushing into powder): use 1-2 gram per day
សំបក ១០-១៥ ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ
Bark: use 10-15 gram per day
ដើម ២០-៣០ ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ
Stalk: use 20-30 gram per day
ស្លឹក ១០-១៥ ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ។
Leaves: use 10-15 gram per day.

កំណត់ចំណាំ/ Remark៖

សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង/ Please consult with a doctor or a specialist before consuming. This natural treatment can be used when there is no other choices
ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.

☞☞ សូមរក្សារទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុងនូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទខ្ញុំយកទៅផ្សាយបន្ត/ Please reserve the original text for any sharing.


ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ

ប្រភព៖ http://eangsophalleth.com/index/3847

SHARE