កុមារីដែលមុខឌឺ ថ្ពាល់ប៉ោងៗ និង គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះ កាលពីមុនដែលបានបង្ហាញ់ខ្លួននៅក្នុង ស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជាច្រើនស្គាល់នាង ព្រោះតែភាពក្រម៊ិចក្រមើមរបស់នាង មើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែន។
ពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរឆ្នាំហើយដែល គេមិនដែលឃើញ វត្តមានក្មេងស្រីនេះ ក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មថ្មីទៀតឡើង។តែពេលបច្ចុប្បននេះ នាងតូចម្នាក់នេះ មិនពេលជាក្មេងទៀតឡើយ គឺ​បានវិវត្តិទៅរកភាពពេញវ័យ ក្លាយជាស្រីក្រមុំ ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយ។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាព របស់ក្មេងស្រីមុខឌឺម្នាកនេះ:


រូបក្មេងស្រីមុខឌីកាលនៅតូច


រូបក្មេងស្រីមុខឌីកាលនៅតូច


រូបក្មេងស្រីមុខឌីកាលនៅតូច


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


រូបក្មេងស្រីមុខឌី ពេលពេញវ័យ


ប្រភព៖ ព័ត៌មានខ្មែរ

SHARE