ពិជាពូកែមែន អ្នកធ្លាប់ធ្វើតាមនេះ សរសើរគ្រប់ៗគ្នាតែម្តង! វីធីជម្រុះសាច់ដុះលើស្បែក /NATURAL REMEDY FOR REMOVING SKIN TAGS ហើយវាតែងតែឃើញនៅលើស្បែក រ​បស់មនុស្សយើងមួយចំនួន ដោយអ្នកខ្លះមានតិច ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀត មានច្រើនហួសពីការស្មាន រហូតដល់ពួកគេមួយចំនួនមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមទៅហើយ ថាមិនអាច ព្យាបាលបាន។ តែពេលនេះឈប់បារម្មណ៍ទៅ ហើយលោកអ្នកអាចសាក ល្បងវិធីខាងក្រោមនេះបាន ដែលមានមនុស្សមួយចំនួន បានសាកទៅហើយ ហើយក៏ពួកគេសរសើរថាពិត ជាអាចព្យាបាលបានមែន។

តើការប្រើទឹកក្រូចឆ្មារអាចកម្ចាត់ សាច់ដុះលើស្បែកពិតមែនដែរឬទេ?

ឱសថធម្មជាតិ មានប្រសិទ្ធភាព 100% ងាយស្រួលបំផុត!
Does lemon juice for skin tag removal work? It’s certainly a cost-effective and 100% natural remedy that’s simple to use at home.

រូបមន្ត៖
ព្យាបាល/ ILLNESS: សាច់ដុះ /skin tags
រុក្ខជាតិ/ PLANT: ក្រូចឆ្មារ /Lemon
ក្រូចឆ្មារខ្មែរឬក្រូចឆ្មារពណ៌លឿង


វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION:
– ហាន់ក្រូឆ្មារមួយផ្លែ ហើយច្របាច់យកទឹក
– extract juice from one lemon
– ដាក់សំឡីត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មារ
– Soak a cotton ball in the lemon juice
– លាបទឹកក្រូចឆ្មារទៅលើសាច់ដុះ
– Apply the cotton ball directly to the skin tags daily.

– លាបនៅពេលព្រឹក រសៀល និងយប់ រហូតទទួលបានលទ្ធផល។ វាទាមទាររយៈពេល និងការអនុវត្តឱ្យបានទៀងទាត់
– You’ll need to apply lemon juice to skin tags morning, late afternoon and night until you achieve the desired result. It will require diligence and consistency.
– ទុកវាដោយមិនបាច់លាងចេញ។
– best not to wash off.

លទ្ធផល/RESULT:
– អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេល៤សប្ដាហ៍។
– Result can be seen within 4 week or sooner.

កំណត់ចំណាំ/REMARK:
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
– I am sharing this for knowledge and information only.

SHARE