វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស
វត្ថុធាតុដើម ៖ សំបកក្រូចសើច
វិធីធ្វើ
-ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ
វិធីប្រើប្រាស់
-យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។
កំណត់ចំណាំ
វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។


ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth

SHARE