តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការងាផ្ទះដែរឬទេ.? កាងាផ្ទះគឺជាតួនាទីដែល យើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នា មិនគួយកទៅទំលាក់លើមេផ្ទះពេកនោះទេ នៅទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះជួយគ្នា ជាពិសេសគឺចំពេលដែល ភរិយាកំពុងមានផ្ទៃពោះ។

ថ្មីនេះវេបសាយបរទេសបាន យករឿងរ៉ាវរបស់នារីម្នាកមកផ្សាយ។

ដោយបុរសម្នាក់នោះបាន ផុសរឿងរាវរបស់ខ្លួនឯង ថ្ងៃមួយគេបានទៅជួយធ្វើកាងាផ្ទះប្រពន្ធ ដោយគេអង្គុយរកវិធីដើម្បីសម្អាតត្រយោទឹកកន្លែងអាងលាងទឹក ព្រោះកន្លែងអាងលាងទឹក ទឹកហូរចេញយឺតណាស់ ដូចជាមានអ្វីម្យាងនៅជាប់ក្នុងនឹង គេក៏ដើរកឩបករណ៍មក គាស់គំរោបដើម្បីយក របស់អ្វីម្យាងដែលជាប់នៅក្នុងត្រយោរ ខណៈដែលគេកំពុងដើរទៅដើរមក ក៏ឃើញប្រពន្ធរបស់គេ កំពុងអោនឈ្ងោកៗ ដូចជាយកវត្ថុអ្វីម្យាងញាត់ចូលក្នុងទុយយោ
ពេលគេទៅអឺតមើលធ្វើអោយ គេសឹងមិនជឿរនឹងភ្នែកខ្លួនឯង ដែលមានគំនិតឆ្លាតបែបនេះ គេក៏យកបំពុងបែតទាំងនោះមកផុសបង្អួតគេ ហើយប្រាប់គេថាវិធីសម្អាត់ ត្រយោទឹកបែបងាយៗ មិនចាំបាច់អស់លុយ យកតែត្រយោចាស់ៗ មកប្រើជាប្រយោជន៍

 

SHARE