ប្រទេសចិន៖ យោងតាមបណ្ដាញសារពត៌មានចិនបានអោយដឹងថា ក្មេងស្រីវ័យ ១១ ឆ្នាំម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ បានកើតនូវជំងឺចម្លែកម្យ៉ាង ដែលធ្វើសុដន់នាងរីកធំ ដូចនារីដែលពេញក្រមុំអញ្ចឹង។ការរីកធំនៃសុដន់របស់នាងបានធ្វើអោយប្រុសក្នុងភូមិនាំគ្នាជញ្ជក់មាត់ គ្រប់គ្នាដោយឃើញសុដន់នាងធំគួរជាទីចាប់រអារម្មណ៍នៃមនុស្សរាល់គ្នា។


ប្រភព : dom-neng

SHARE