បើតាមផេករបស់ ស្រីចំរើនផុសអោយដឹងថា ខ្ញុំ ស្រី ចំរើន តំណាងក្រុមនិស្សិតទូទាំងប្រទេស សូមស្នើសុំដូរឈ្មោះរមណីយ ដ្ឋានភ្នំបូកគោទៅជា “ភ្នំបូកតេជោ” ។ សូមបងប្អូនជួយគាំទ្រ។
ប្រភព៖ http://sombo-news.com

SHARE