ថ្ងៃឈប់សម្រាកម្តងៗ មិនដឹងទៅលេងកន្លែងណាមែនទេ?

អញ្ចឹងសូមណែនាំរមណីដ្ឋានធម្មជាតិស្រស់បំព្រងមួយនៅខេត្តកំពត គឺរមណីដ្ឋានព្រែកត្នោត

សាកមើលVideoមួយនេះ អ្នកនឹងចង់ទៅលេងភ្លាម!

ប្រភព៖ Facebook

SHARE