ខ្លឹបជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សភាគ ច្រើនចូលចិត្តទៅលំហែរអារម្មណ៏ រាំកំសាន្ត
ថ្មីៗនេះខ្លឹបមួយកន្លែងនៅក្រុង ប៉ោយប៉ែត មានទាំងស្រីៗរាំអោយមើលទៀតផង ។
សូមមើលវិដេអូខាងក្រោម៖

ក្លឹបចាស់តែកែប្រែថ្មីហើយ បន្ថែមកម្មវិធីថ្មីញ៉ែកសាច់ នៅខ្មែរយើងទេណាកុំច្រលំថានៅស្រុកគេ

វិដេអូទី 1

វិដេអូទី 2

វិដេអូទី 3

SHARE