ក្រោយពីផ្ទុះរឿងរ៉ាងដែលថា លោក ហេង ឡុង បានកាត់កាល នាយ ពាក់មី នៅយប់នេះប្រហែលជាម៉ោង ១០ លោក ហេង ឡុង បាន Live វីដេអូថ្មីបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះ កុំអោយបងប្អូនយល់ច្រលំបន្តទៀត។ ក្នុងនោះគេក៏ឃើញវត្តមាននាយ ពាក់មី ដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរ។ ចង់ដឹងថាពួកគាត់ធ្វើអ្វី និងបកស្រាយអ្វីខ្លះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម:ប្រភព៖​Fullmoon-news

SHARE