សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនេះផង

ថ្ងៃដែលលទ្ធផលប្រឡងបាក់ចេញ ក៏ជាថ្ងៃដែលប្អូនស្រីមិត្តរួមថ្នាក់សម្រេចធ្វើអត្តឃាត ដោយការចង “ក” សម្លាប់ខ្លួន ដោយមិនអាចទទួលយកលទ្ធផល នៃប្រឡងមិនបាននិទ្ទិសល្អ (ធ្លាក់)។

RIP ប្អូនស្រីដ៏ល្អរបស់បង​ ហេតុអីក៏អូនគិតខ្លីម្លេះ​ ភាពជោគជ័យមិនមែនស្ថិិតនៅលើនិន្ទេស​ល្អ​ រឺ​មិនល្អ​នោះទេអូន​ អ្វីដែលសំខាន់គឺ​ការព្យាយាមប្រឹងប្រែង​បន្តទៅមុខទៀត​ ។​ សូមអោយវិព្ញាណខណ្ឌ​ អូនទៅអោយបានសុខ​ បងពិតជាស្តាយចំពោះការខិតខំព្យាយាម​ រៀនសូត្រ​ ហើយបំពេញជាកូនដ៏ល្អកន្លងមក​ ហើយក៏តែងតែចង់ឃើញភាពជោគជ័យរបស់ប្អូូូនៗរបស់បង​ ទោះបីក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ​ តែពេលនេះ​ ហើយ​ ពីពេលនេះតទៅ បងលែងបានឃើញ​ ការប្រឹងប្រែង​ និងភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្អូនស្រីដ៏ល្អរបស់បងម្នាក់នេះទៀតទេ😔😔

ប្រភព៖ ទឹកចិត្ត កូនអ្នកក្រ

SHARE