កន្លែងដ៏ទាក់ទាញបំផុតទាំង១០ដែលអ្នកគួរទៅលេងម្តងក្នុងមួយជីវិត ក្នុងនោះមានប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាដែរ

១. តំបន់ Bagan ​ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

២. ទន្លេលីវ ប្រទេសចិន

៣. តំបន់ជ្រោះ Meteora ប្រទេសក្រិច

៤. សមុទ្រទឹកកកថ្លាដូចកញ្ចក់ដ៏ធំ ប្រទេសប៊ូលីវា

៥. ប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រទេសកម្ពុជា

៦. ជ្រោះ Yosemite សហរដ្ឋអាមេរិក

៧. ព្រៃឬស្សី ប្រទេសជប៉ុន

៨. ប្រាសាទភ្នំ Petra ប្រទេសហ្សូដង់

៩. ភ្នំ Machu Picchu ប្រទេសប៉េរូ

១០. រូងភ្នំ នៅតំបន់ Algarve ប្រទេសប៉ទុយហ្គាល

ប្រភព៖ boredpanda

SHARE